Transformativ Coachning - på djupet genom kroppen

Vad längtar du efter?

Vad är det du egentligen har lust till att göra?

Vad ger dig mening i livet?   

Vill du ha stöd i att sätta upp dina egna mål som du blir engagerad av att vilja nå?

Kan du acceptera var du faktiskt är just nu och hur det känns?

Känner du spänningar eller blockeringar i kroppen som du vill ha stöd i att kunna släppa?

Vill du få spegling i vilka signaler du skickar ut genom ditt kroppsspråk och ditt sätt att vara?


Vad vill du ha coachning i? Det kan vara:

  • Självkänsla
  • Kroppen och rösten
  • Livsfrågor
  • Ledarskap
  • Jobb
  • Relationer
  • Sexualitet

Att bli coachad av mig innebär att upptäcka mer av sig själv. Min intention är att ge stöd i att hitta en väg inåt och öppna upp för det som finns under ytan, t.ex. det du längtar efter. Jag ger hjälp i att få fatt på de delar inom dig själv som du inte riktigt kommer åt men som vill komma fram. Att gå en coachningserie hos mig innebär att först etablera tillit, landa i dig själv, utforska vad som vill komma fram hos dig och medvetandegöra det. Jag använder kraftfulla, ibland utmanande frågor för att komma åt det som du inte är medveten om och kan sätta ord på men som intuitivt känns genom vad och hur du säger något. Mitt mål är inte att jag ska fixa dina problem och ge dig färdiga lösningar, utan att ge dig stöd i att upptäcka och bli medveten om fler delar av dig själv och därmed kunna bli inspirerad av din egen inre längtan och lust att leva. Jag använder också kroppen som ett sätt att komma åt det som du inte alltid är medveten om. Det gör jag genom andningsövningar, dearmorering, aktiv meditation, rörelser, röstövningar och spegling av kroppen och kroppsspråk. 


Transformerande coachning i 3 månader – Paket

 

Detta innebär tio sessioner med coachning/behandlingar som läggs upp i ett individuellt program anpassat efter den som blir coachad.

 

Jag som coach kommer då att lägga upp en planering och ge coachning och stöd i och kring sessioner och om det uppstår frågor mellan sessioner.

Målet med coachningen hjälper jag som coach dig som klient att själv komma fram till. Det är ju din resa och det är bara du som kan veta vad som är ditt mål.

Sessionerna varierar i längd mellan 90-120 minuter beroende på om vi har ett rent samtal eller om det blir en mer fysisk behandlingssession.  

Innan coachningen inleds gör vi en överenskommelse om ramarna kring din coachning.

Den tid och energi som jag som coach lägger ner inkluderar planering och förberedelser inför varje session, sessionerna i sig, efterarbete och dokumentation, tid för reflektion och integrering och egentid för att vara i närvaro och balans och därmed kunna ge mer i mötet.

 

Pris för detta paket:

30000 kr inkl. moms


Avbetalning möjligt efter överenskommelse. Kontakta mig för mer info.