Somatisk coachning… Vad är det?!

 

Om jag ska beskriva vad det är jag gör är det där det landar. Jag är bl.a. utbildad coach så visst kan vi kalla det en form av coachning men det är så slitet idag och det är bara en liten del av det jag gör. Det handlar om att gå till kärnan. Det kan vara att du knappt själv vet vad det är. Min uppgift blir att lyssna med full närvaro, känna in om det du säger stämmer med vad du fysiskt signalerar genom att faktiskt kolla av med din kropp. Vi sitter inte bara och pratar, vi gör fysiska övningar så att kroppen kan visa vad det är som pågår. För det fina är att kroppen aldrig ljuger. Mitt jobb är alltså att ge dig det stöd som du behöver vilket ibland kan innebära att det inte är det du helst vill höra. Vi har ett inbyggt skydd som inte vill att vi går till det mest känsliga. Därför hittar hjärnan på sätt som gör att vi undviker det, ofta utan att vi själva ens märker det. Men kroppen hittar inte på. Den visar det som verkligen rör sig.

Till skillnad från vanlig terapi eller coaching sitter jag inte och talar om för dig vad jag tror är bäst utan jag kollar först av med din kropp och låter den visa. Då kan du själv känna det utan att jag behöver säga något. Kraften i det är uppenbar. Du får en egen upplevelse av vad som pågår i ditt inre och bara av att gå in till det mest sårbara innebär utveckling. Då kan det nämligen bli en rörelse på det. För de flesta som går på terapi eller coachning är det som händer mest att vi pratar runt det som är känsligt. Vi pratar om det men vågar inte gå in i upplevelsen av det eller vet inte ens hur vi ska göra det. Dessutom funkar hjärnan så att den skapar skydd kring det som är mest sårbart. Vilket är naturligt och bra men för att komma åt begränsande mönster eller sår blir det ett jättehinder. Då behöver vi verktyg som gör att vi kommer genom skydden och det sker bäst genom kroppen. Detta kan vara skrämmande om vi aldrig gjort det förut och därför bygger det på tillit och trygghet. Det är första steget av processen.

När jag vågar känna det som verkligen finns i mitt innersta kan det börja röra sig. Då kan jag börja våga åka med i alla de rörelser som livet innebär. Jag blir mer dynamisk och inte så statisk. Det avspeglar sig också direkt i kroppen. Den blir mer rörlig och levande om jag börjar låta den vara det. Det handlar inte bara om att träna. Det handlar om att släppa på all stress och spänningar som gör kroppen stel. Det avspeglar sig också i hur jag beter mig eller känner mig.

Så… Vill du bli mer levande?

Det jag erbjuder är en holistisk process som bidrar till det.

 

Processens olika steg:

Skapa en ram för arbetet, tillit till mig som guide, dig själv och processen.

Bygga självkärlek och trygghet

Skapa kontakt med längtan och riktning

Släppa på stress och självbegränsande mönster

Verktyg för egenarbete

Djupgående somatiskt arbete – våga känna det jag känner på djupet

Att känna din kropp och utveckla känslighet – kan du njuta mer av livet?

Kontakt med din essens. Hur blir du den du är?

Hur man använder kraftfulla metoder som frigörande andning, medveten andning och dearmorering?

 

 

Hur går det till och vad får jag?

 

Process på ca 4 månader

Processen sker genom minst 10 fysiska sessioner om 120 min

En bok om inre utveckling

Stöd online vid behov

Verktyg och övningar för egenarbete för att skapa hållbarhet

Lära dig använda metoder som frigörande andning, medveten andning och dearmorering

 

 

Var?

Behandlingsrum på Postgatan 6, Göteborg        

Går att göra online. Säg till.

 

 

Erbjudande:      

Jag har ibland erbjudanden på mina längre coachningsprogram. Hör av dig så kan jag berätta mer. Skriv ett sms till 0708 924708 eller mail till peter@feelforce.se 

Individuell överenskommelse och avbetalning är möjlig. Kontakta mig för mer info.

 

 Somatisk coachning - på djupet genom kroppen

Vad längtar du efter?

Vad är det du egentligen har lust till att göra?

Vad ger dig mening i livet?   

Vill du ha stöd i att sätta upp dina egna mål som du blir engagerad av att vilja nå?

Kan du acceptera var du faktiskt är just nu och hur det känns?

Känner du spänningar eller blockeringar i kroppen som du vill ha stöd i att kunna släppa?

Vill du få spegling i vilka signaler du skickar ut genom ditt kroppsspråk och ditt sätt att vara?


Vad vill du ha guidning i? Det kan vara:

  • Självkänsla
  • Kroppen och rösten
  • Livsfrågor
  • Ledarskap
  • Jobb
  • Relationer
  • Sexualitet

Att bli coachad av mig innebär att upptäcka mer av sig själv. Min intention är att ge stöd i att hitta en väg inåt och öppna upp för det som finns under ytan, t.ex. det du längtar efter. Jag ger hjälp i att få fatt på de delar inom dig själv som du inte riktigt kommer åt men som vill komma fram. Att gå en coachningserie hos mig innebär att först etablera tillit, landa i dig själv, utforska vad som vill komma fram hos dig och medvetandegöra det. Jag använder kraftfulla, ibland utmanande frågor för att komma åt det som du inte är medveten om och kan sätta ord på men som intuitivt känns genom vad och hur du säger något. Mitt mål är inte att jag ska fixa dina problem och ge dig färdiga lösningar, utan att ge dig stöd i att upptäcka och bli medveten om fler delar av dig själv och därmed kunna bli inspirerad av din egen inre längtan och lust att leva. Jag använder också kroppen som ett sätt att komma åt det som du inte alltid är medveten om. Det gör jag genom andningsövningar, dearmorering, aktiv meditation, rörelser, röstövningar och spegling av kroppen och kroppsspråk. 

Personlig utveckling (eller avveckling)

 

Vad handlar personlig utveckling om egentligen?

Personlig utveckling handlar för mig om att upptäcka mer av mig själv, förstå hur jag fungerar och varför jag har de mönster jag har och att acceptera det jag hittar hos mig själv. Numera handlar det för mig också om att inse att mina tankar bara är en illusion och att förankra sig i kroppen och våga känna det jag känner rent fysiskt utan att älta det. Ofta är det också ett sökande efter en större mening med livet. Finns det nån mening med mitt liv? Ja, jag tror det.

Vad är meningen med ditt liv?

Vad längtar du efter?

Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut?

Vad hindrar dig från att nå det?

Ja, det finns ju många spännande frågor att ställa till sig själv.

Jag erbjuder alltså ett sätt att ägna sig åt personlig utveckling på ett mer aktivt sätt. Att veckla ut sig själv… Ja, det säger en del om vad det handlar om egentligen. Vi föds med vårt äkta jag och om vi har en någorlunda trygg omgivning möter vi världen med öppna, nyfikna ögon och slukar ivrigt alla lärdomar vi upptäcker om hur världen omkring oss fungerar.

Enligt psykosyntesen handlar det om att bli medveten om fler delar av dig själv, delpersonligheter om du så vill och efter en del arbete kunna bli friare i att använda dina olika ”personligheter” i olika situationer där det passar bäst. Att du successivt blir fri från ofrivilliga mönster som kan styra ditt liv när du inte är medveten om dem.

Inget av det här är kanske något nytt för dig. Det som blev ett nytt kapitel för mig i min resa är att fokusera mer på kroppen i min personliga utveckling. När jag började med det var det som att utvecklingen accelererade flera gånger om.

Att sitta i terapi och göra olika kreativa övningar för att få tag i delar i mig själv är bra nog och det har hjälpt mig oerhört mycket om mig själv och jag har blivit betydligt mer medveten om min inre karta. När jag prövade frigörande andning, aktiva meditationer, mindfulness, frigörande dans och andra kroppsterapeutiska övningar som aktiverar kroppen började jag få starka upplevelser och nådde delar av mig själv som jag inte varit i närheten av tidigare.

Det som blir tydligt är hur allt hänger ihop och till vilken grad det psykiska och andliga också sätter sig i kroppen. Enkelt uttryckt föds vi med vårt äkta jag nära ytan, om vi har en någorlunda trygg omgivning kan vi möta världen med barnets öppna ögon och nyfikenhet på världen. Successivt lär sig barnet att det inte kan vara helt öppet och utan skydd för att klara sig psykiskt. Det får en del smällar på olika sätt som gör att känslomässiga skydd behöver skapas för att det inte ska bli för smärtsamt. Vårt äkta jag och de känslor som omger den kärnan blir inkapslat i dessa skydd och i varierande grad stängs olika delar av. Dessa skydd är nödvändiga och blir också en del av den personlighet som vi formar.

När vi blir vuxna har de skydd vi byggde upp som barn tjänat ut sin roll och behövs inte längre. Men de har inpräntats i oss och kan hämma oss genom att vi blir kidnappade av starka känslor i olika situationer som t.ex. kommer upp i nära relationer. För att bli mer balanserade och inte så påverkade av gamla mönster behöver vi komma i kontakt med de underliggande grundläggande känslor som ligger till grund för ett sånt mönster. Det kan vara en rädsla för att inte duga eller en rädsla för att bli ensam eller något liknande.

För att kunna komma i kontakt med djupare känslor behöver vi utmana oss, undersöka vilka vi är, våga gå lite djupare. Det kan vi göra på många olika sätt och glädjande nog blir det fler och fler som vågar pröva på olika metoder. Yoga, Qi-gong, en uppsjö av olika meditationer, terapi, coachning är bland det vanligaste men det finns så mycket annat att jag inte tänker ta plats att räkna upp allt som nu är tillgängligt.

Konstigt nog är det fortfarande inte särskilt känt hur mycket av vårt inre liv som sätter sig i kroppen och hur mycket vi kan komma åt genom att jobba just med fysiska övningar och få det stress, oro, rädsla och övrigt som sätter sig i kroppen och märks genom spänningar, värk och även sjukdomar. Detta börjar komma fram mer och mer i forskning på en rad olika områden.

De metoder som jag jobbar med och erbjuder är också de jag själv upplevt vara de mest kraftfulla. Det handlar då om andning, kroppsmedvetenhet där rörelse och ljud är väsentliga delar. Jag erbjuder frigörande andning och dearmorering som handlar om att känna av och jobba med det som din kropp redan signalerar. Jag erbjuder transformativ coachning där jag kan ta in dessa verktyg och andra för att komma djupare om det är det du som klient vill. Mycket väsentligt är att det är bara du själv som har svaren på dina inre frågor. Jag är bara där för att leda dig i rätt riktning för att du ska komma i kontakt med dina egna svar som alla finns inom dig.