Bodycoaching eller Transformativ Coachning - på djupet genom kroppen

Vad längtar du efter?

Vad är det du egentligen har lust till att göra?

Vad ger dig mening i livet?   

Vill du ha stöd i att sätta upp dina egna mål som du blir engagerad av att vilja nå?

Kan du acceptera var du faktiskt är just nu och hur det känns?

Vill du få spegling i vilka signaler du skickar ut genom ditt kroppsspråk och ditt sätt att vara?
Vad du få kreativt stöd i att sätta upp mål som du blir riktigt engagerad av att vilja nå?

Vad vill du ha coachning i? Det kan vara:

  • Självkänsla
  • Kroppen och rösten
  • Livsfrågor
  • Ledarskap
  • Jobb
  • Relationer
  • Sexualitet

Att bli coachad av mig innebär att upptäcka mer av sig själv. Min intention är att ge stöd i att hitta en väg inåt och öppna upp för det som finns under ytan, t.ex. det du längtar efter. Jag ger hjälp i att få fatt på de delar inom dig själv som du inte riktigt kommer åt men som vill komma fram. Att gå en coachningserie hos mig innebär att först etablera tillit, landa i dig själv, utforska vad som vill komma fram hos dig och medvetandegöra det. Jag använder kraftfulla, ibland utmanande frågor för att komma åt det som du inte är medveten om och kan sätta ord på men som intuitivt känns genom vad och hur du säger något. Mitt mål är inte att jag ska fixa dina problem och ge dig färdiga lösningar, utan att ge dig stöd i att upptäcka och bli medveten om fler delar av dig själv och därmed kunna bli inspirerad av din egen inre längtan och lust att leva. Jag använder också kroppen som ett sätt att komma åt det som du inte alltid är medveten om. Det gör jag genom andningsövningar, aktiv meditation, rörelser, röstövningar och spegling av kroppen och kroppsspråk. 


För mer info. eller för att boka tid, kontakta mig.

Pris:

60 min: 800 kr, 5 sessioner: 3500 kr

För företag: Efter överenskommelse.

 
Alla priser är inkl. moms.