Personlig utveckling (eller avveckling)

 

Vad handlar personlig utveckling om egentligen?

Personlig utveckling handlar för mig om en vilja att upptäcka mer av mig själv, förstå hur jag fungerar och varför jag har de mönster jag har och att försöka acceptera det jag hittar hos mig själv. Ofta är det kanske också ett sökande efter en större mening med livet. Finns det nån mening med mitt liv? Ja, jag tror bestämt det.

Vad är meningen med ditt liv?

Vad längtar du efter?

Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut?

Vad hindrar dig från att nå det?

Ja, det finns ju många spännande frågor att ställa till sig själv.

Jag erbjuder alltså ett sätt att ägna sig åt personlig utveckling på ett mer aktivt sätt. Att veckla ut sig själv… Ja, det säger en del om vad det handlar om egentligen. Vi föds med vårt äkta jag och om vi har en någorlunda trygg omgivning möter vi världen med öppna, nyfikna ögon och slukar ivrigt alla lärdomar vi upptäcker om hur världen omkring oss fungerar.

Enligt psykosyntesen handlar det om att bli medveten om fler delar av dig själv, delpersonligheter om du så vill och efter en del arbete kunna bli friare i att använda dina olika ”personligheter” i olika situationer där det passar bäst. Att du successivt blir fri från ofrivilliga mönster som kan styra ditt liv när du inte är medveten om dem.

Inget av det här är kanske något nytt för dig. Det som blev ett nytt kapitel för mig i min resa är att fokusera mer på kroppen i min personliga utveckling. När jag började med det var det som att utvecklingen accelererade flera gånger om.

Att sitta i terapi och göra olika kreativa övningar för att få tag i delar i mig själv är bra nog och det har hjälpt mig oerhört mycket om mig själv och jag har blivit betydligt mer medveten om min inre karta. När jag prövade frigörande andning, aktiva meditationer, mindfulness, frigörande dans och andra kroppsterapeutiska övningar som aktiverar kroppen började jag få starka upplevelser och nådde delar av mig själv som jag inte varit i närheten av tidigare.

Det som blir tydligt är hur allt hänger ihop och till vilken grad det psykiska och andliga också sätter sig i kroppen. Enkelt uttryckt föds vi med vårt äkta jag nära ytan, om vi har en någorlunda trygg omgivning kan vi möta världen med barnets öppna ögon och nyfikenhet på världen. Successivt lär sig barnet att det inte kan vara helt öppet och utan skydd för att klara sig psykiskt. Det får en del smällar på olika sätt som gör att känslomässiga skydd behöver skapas för att det inte ska bli för smärtsamt. Vårt äkta jag och de känslor som omger den kärnan blir inkapslat i dessa skydd och i varierande grad stängs olika delar av. Dessa skydd är nödvändiga och blir också en del av den personlighet som vi formar.

När vi blir vuxna har de skydd vi byggde upp som barn tjänat ut sin roll och behövs inte längre. Men de har inpräntats i oss och kan hämma oss genom att vi blir kidnappade av starka känslor i olika situationer som t.ex. kommer upp i nära relationer. För att bli mer balanserade och inte så påverkade av gamla mönster behöver vi komma i kontakt med de underliggande grundläggande känslor som ligger till grund för ett sånt mönster. Det kan vara en rädsla för att inte duga eller en rädsla för att bli ensam eller något liknande.

För att kunna komma i kontakt med djupare känslor behöver vi utmana oss, undersöka vilka vi är, våga gå lite djupare. Det kan vi göra på många olika sätt och glädjande nog blir det fler och fler som vågar pröva på olika metoder. Yoga, Qi-gong, en uppsjö av olika meditationer, terapi, coachning är bland det vanligaste men det finns så mycket annat att jag inte tänker ta plats att räkna upp allt som nu är tillgängligt.

Konstigt nog är det fortfarande inte särskilt känt hur mycket av vårt inre liv som sätter sig i kroppen och hur mycket vi kan komma åt genom att jobba just med fysiska övningar och få det stress, oro, rädsla och övrigt som sätter sig i kroppen och märks genom spänningar, värk och även sjukdomar. Detta börjar komma fram mer och mer i forskning på en rad olika områden.

De metoder som jag jobbar med och erbjuder är också de jag själv upplevt vara de mest kraftfulla. Det handlar då om andning, kroppsmedvetenhet där rörelse och ljud är väsentliga delar. Jag erbjuder frigörande andning och dearmorering som handlar om att känna av och jobba med det som din kropp redan signalerar. Jag erbjuder transformativ coachning där jag kan ta in dessa verktyg och andra för att komma djupare om det är det du som klient vill. Mycket väsentligt är att det är bara du själv som har svaren på dina inre frågor. Jag är bara där för att leda dig i rätt riktning för att du ska komma i kontakt med dina egna svar som alla finns inom dig.