Alla sessioner börjar med ett samtal om dina behov och gränser och därefter guidar jag dig till att slappna av och landa i din kropp. Vi avslutar med tid för integrering och ett avslutande samtal.


Dearmorering

Dearmorering är en metod som syftar till att släppa på blockeringar eller spänningar som vi bygger på oss hela tiden och om vi inte lärt oss att få utlopp för dem fastnar de på olika ställen i kroppen. Man kan kalla det för oavslutade händelser i vår historia som aldrig fick processas klart när de skedde utan blev i stället undantryckta eller förminskade och blev då kvar i kroppen. Det kan exempelvis handla om känslor som ilska, skam, rädsla, lust eller sorg. I dearmorering använder man tryckpunkter, andning och närvaro för att lösa upp blockeringar. 

Kroppsdearmorering kan vara en bra metod om du känner att det är något i ditt liv som på något sätt har fastnat. Ofta kan det yttra sig i en ren fysisk upplevelse eller besvär som stelhet i kroppen eller värk som inte beror på uppenbara skador utan byggts upp över tid. Många upplever att de inte har kontakt med delar eller hela sin kropp eller ingen kontakt med en eller flera känslor. Kroppen kan kännas avstängd, okänslig och stel. Det kan också vara så att du vill jobba med ett tydligt trauma eller blockering.

 Dearmorering kommer från engelskans de-armouring som betyder ungefär att ”ta bort pansar”. Pansar eller skydd kan sitta var som helst i kroppen och var man jobbar är unikt för varje person. Sen finns det triggerpunkter som sitter utefter de energimeridianer som finns i kroppen som du kanske hört talas om från akupunktur. Det jag som behandlare gör är att skapa ett tryggt space för dig som klient så att du kan slappna av tillräckligt för att våga känna på det som finns fastlåst i kroppen när jag trycker på olika punkter. Det går till så att när jag hittar en blockering trycker jag på den punkten och du som klient andas in i upplevelsen du får. Smärtan kan då trigga känslan som finns i blockeringen från känslominnet som inte fick utrymme att processas klart. Sessionen är ett tydligt samskapande där du som klient behöver vara totalt närvarande med var beröringen sker och hur det känns och vara med och styra så att beröringen blir precis där det behövs som mest. Det är något helt annat än vanlig massage. Det bygger på kontakt med smärta men det är inte bara smärtsamt utan kan också vara känslor av förlösande, lättnad, energi, lust och kraft. 

Sessioner är mellan 90-120 minuter

1 session: 1500

Paket på 3 sessioner: 4000 kr

Paket på 5 sessioner: 6500

10 sessioner: 12000 kr


Yonidearmorering

Som en del av en serie av dearmoreringsbehandlingar eller som en separat behandling erbjuder jag också yonidearmorering. Det innebär helt enkelt att trycka på punkter i och kring underlivet. Många kvinnor upplever en okänslighet i eller kring vaginan. Det beror på stress, rädsla eller spänningar som skapats här pga att ha kört över sina gränser ofta vid sex. Kanske har du haft sex mot din vilja, eller så har det gått för fort för din kropp? Du kanske t.o.m. har varit med om sexuella övergrepp. Oavsett syftar denna behandling till att släppa på spänningar och kan göra ditt underliv mer känsligt och kännas mer levande vid beröring. Det kan då göra att du helt enkelt känner och upplever mer under sex. 

Här vill jag vara tydlig med att denna behandling inte har till syfte att du specifikt ska njuta eller komma till orgasm. Syftet är rent terapeutiskt och behandlingen kan ofta vara smärtsam. Min uppgift som behandlare är att skapa trygghet och genom min närvaro vara ett stöd genom behandlingen och när du får kontakt med olika typer av känslor eller smärta. På så sätt hjälps vi åt för att du ska kunna släppa på spänningar eller känslor som sitter här. Jag som behandlare är alltid påklädd under behandlingen. 

Sessionen är 120 minuter
1 session: 1800 kr
3 sessioner: 5000 krFrigörande andning

Jag guidar dig genom olika andningstekniker och rörelser för att landa i kroppen och bli medveten om de förnimmelser som känns i kroppen hela tiden utan att vi är så medvetna om dem. Därefter guidar jag dig genom en längre djupandning där andningen sätter igång energi i kroppen som får stress, blockeringar och känslor att röra på sig och får möjlighet att frigöras. Om vi kan följa energin i kroppen ökar välbefinnandet, vi upplever mer liv, kraft och lust i vår kropp. De mer fysiska effekterna är en ökad avslappning och känslighet i kroppen. När stress och uppbyggda känslor kan få släppa, ökar det vårt välmående. Metoden grundar sig delvis på Wilhelm Reichs forskning. Det är en kraftfull metod som går på djupet.

Pris: En behandling, 90 min. 1500 kr. 

3 ggr: 4000 kr

5 ggr 6500 kr.

10 ggr 12000 krIntuitiv massage/Tantramassage

Sessionen handlar om att få olika typer av beröring över hela kroppen i full närvaro. Fokus är på din upplevelse i stunden men det kan också vara en djup resa in i ditt inre. Innan sessionen börjar samtalar vi om vad du har för intention med sessionen och vilka gränser du behöver för att känna dig trygg. Detta är en typ av massage som varierar mycket beroende på vad som uppstår här och nu och vad du som kommer har behov av. Därefter ger jag beröring som syftar till att ge dig olika förnimmelser och upplevelser i kroppen. Meningen är att få dig att slappna av och bli helt närvarande och medveten om din kropp. Det kan innebära att du får kontakt med en rad olika känslor vilket är helt ok. Allt är välkommet. Sorg, glädje, ilska, skam, lust eller vad som nu kommer. Rent fysiskt kan du också uppleva olika sensationer, kanske också kontakt med energiflödet i kroppen.


Intuitiv massage är bra för dig som:

  • vill uppleva mer i din kropp. Kanske har du känt dig avstängd eller har haft svårt att slappna av i intima relationer.
  • längtar efter mer närhet.
  • vill njuta mer av din kropp.
  • vill utveckla din kroppskännedom och lära känna din kropp ännu bättre.
  • vill träna dig på att sätta gränser
  • helt enkelt vill utforska hur det känns att ta emot beröring utan krav på motprestation

Pris: En behandling, 90 min. 1500 kr, 3 ggr 4000 kr

Alla priser är inkl. moms.


OBS! Jag ger ibland erbjudanden till arbetslösa, sjukskrivna eller andra som inte har de ekonomiska möjligheterna att betala fullpris. Hör av dig till mig så kan vi komma fram till en bra lösning.

 

Hitta lugnet i dig själv och din kropp
Tantramassage är ett tillfälle för dig att bara ta emot och uppleva
Låt det som finns under ytan komma fram

Behandlingarna sker i en trygg och vacker miljö