Alla sessioner börjar med ett samtal om dina behov och gränser och därefter guidar jag dig till att slappna av och landa i din kropp. Vi avslutar med tid för integrering och ett avslutande samtal.


Frigörande andning

Jag guidar dig genom olika andningstekniker och rörelser för att landa i kroppen och bli medveten om de förnimmelser som känns i kroppen hela tiden och ofta är vi inte medvetna om dem. Därefter guidar jag dig genom en längre djupandning där andningen sätter igång energi i kroppen som får stress, blockeringar och känslor att röra på sig och får möjlighet att frigöras. Om vi kan följa energin i kroppen ökar välbefinnandet, vi upplever mer liv, kraft och lust i vår kropp. De mer fysiska effekterna är en ökad avslappning och känslighet i kroppen. När stress och uppbyggda känslor kan få släppa, slappnar kroppen av mer och vårt välmående ökar. Det är livsnödvändigt att hitta sätt att göra sig av med stress och spänningar. Det här är en av de mest kraftfulla sätt som finns och går på djupet. Metoden grundar sig delvis på Wilhelm Reichs forskning är väl beprövad.

Pris: En behandling, 90 min. 1500 kr.

3 ggr: 4200 kr

5 ggr 7000 kr.

10 ggr 14000 kr


Rabatt och avbetalning möjligt efter överenskommelse.Dearmorering

Dearmorering är en metod som syftar till att släppa på blockeringar eller spänningar som vi bygger på oss hela tiden och om vi inte lärt oss att få utlopp för dem fastnar de på olika ställen i kroppen. Man kan kalla det för oavslutade händelser i vår historia som aldrig fick processas klart när de skedde utan blev i stället undantryckta eller förminskade och blev då kvar i kroppen. Det kan exempelvis handla om känslor som ilska, skam, rädsla, lust eller sorg. I dearmorering använder man tryckpunkter, andning och närvaro för att lösa upp blockeringar. 

Kroppsdearmorering kan vara en bra metod om du känner att det är något i ditt liv som på något sätt har fastnat. Ofta kan det yttra sig i en ren fysisk upplevelse eller besvär som stelhet i kroppen eller värk som inte beror på uppenbara skador utan byggts upp över tid. Många upplever att de inte har kontakt med delar eller hela sin kropp eller ingen kontakt med en eller flera känslor. Kroppen kan kännas avstängd, okänslig och stel. Det kan också vara så att du vill jobba med ett tydligt trauma eller blockering.

 Dearmorering kommer från engelskans de-armouring som betyder ungefär att ”ta bort pansar”. Pansar eller skydd kan sitta var som helst i kroppen och var man jobbar är unikt för varje person. Sen finns det triggerpunkter som sitter utefter de energimeridianer som finns i kroppen som du kanske hört talas om från akupunktur. Det jag som behandlare gör är att skapa ett tryggt space för dig som klient så att du kan slappna av tillräckligt för att våga känna på det som finns fastlåst i kroppen när jag trycker på olika punkter. Det går till så att när jag hittar en blockering trycker jag på den punkten och du som klient andas in i upplevelsen du får. Smärtan kan då trigga känslan som finns i blockeringen från känslominnet som inte fick utrymme att processas klart. Sessionen är ett tydligt samskapande där du som klient behöver vara totalt närvarande med var beröringen sker och hur det känns och vara med och styra så att beröringen blir precis där det behövs som mest. Det är något helt annat än vanlig massage. Det bygger på kontakt med smärta men det är inte bara smärtsamt utan kan också vara känslor av förlösande, lättnad, energi, lust och kraft. 

Sessioner är mellan 90-120 minuter

1 session: 1500 kr

Paket på 3 sessioner: 4300 kr

Paket på 5 sessioner: 7000 kr

10 sessioner: 14000 kr


Rabatt och avbetalning möjligt efter överenskommelse 

Hitta lugnet i dig själv och din kropp
Tantramassage är ett tillfälle för dig att bara ta emot och uppleva
Låt det som finns under ytan komma fram

Behandlingarna sker i en trygg och vacker miljö