Alla sessioner börjar med ett samtal om dina behov och gränser och därefter guidar jag dig till att slappna av och landa i din kropp. Vi avslutar med tid för integrering och ett avslutande samtal.


Stressrelease/Hållandesession 


Har du mycket stress och spänningar i kroppen? 

Längtar du efter att kunna slappna av helt i din kropp? Då menar jag djup avslappning utan att behöva känna ansvar för något i stunden.

Har du svårt att slappna av och känna dig trygg? 

Längtar du efter att kunna släppa allt det som pågår i ditt vardagsliv, bara slappna av och låta dig bli totalt hållen?

Är du mycket i huvudet, tänker du mycket på allt som behöver göras, tas om hand, fixas?

Oroar du dig mycket över ekonomi, framtid, relationer?

Om svaret är ja på flera av dessa frågor är den här sessionen nåt för dig.

 

Sessionen inleds med ett samtal om behov, gränser och ramar. Detta för att du ska kunna känna dig trygg och öka möjligheten att du kan släppa taget och ge dig hän till avslappningen. Efter samtalet är sessionen i stort sett ordlös. 

Behandlingen syftar till att ge en möjlighet att slappna av helt i sin kropp, släppa kontrollen över vad som sker i omgivningen och ge hjärnan en chans att gå ner i varv.  Effekten brukar bli en total närvaro i stunden och i din kropp. Det sker när du känner dig helt trygg och känner tillit och då kan spänningar släppa och du kan helt gå in i upplevelsen.

Behandlingen utformas efter de behov du har som klient. Du väljer hur du vill bli hållen. Det kan vara helt utan kroppskontakt eller att du får krypa upp i famnen på mig som håller. Det kan vara sittande, liggande eller så som känns bäst för dig. Med hjälp av andning, ljudande och närvaro-övning guidar jag dig till djupare och djupare avslappning.

Alla känslor är välkomna. Hela du är välkommen.

 Sessionen är 60 minuter lång.

 

Pris: 1500 kr per session

Tre sessioner: 4200 krFrigörande andning

Jag guidar dig genom olika andningstekniker och rörelser för att landa i kroppen och bli medveten om de förnimmelser som känns i kroppen hela tiden och ofta är vi inte medvetna om dem. Därefter guidar jag dig genom en längre djupandning där andningen sätter igång energi i kroppen som får stress, blockeringar och känslor att röra på sig och får möjlighet att frigöras. Om vi kan följa energin i kroppen ökar välbefinnandet, vi upplever mer liv, kraft och lust i vår kropp. De mer fysiska effekterna är en ökad avslappning och känslighet i kroppen. När stress och uppbyggda känslor kan få släppa, slappnar kroppen av mer och vårt välmående ökar. Det är livsnödvändigt att hitta sätt att göra sig av med stress och spänningar. Det här är en av de mest kraftfulla sätt som finns och går på djupet. Metoden grundar sig delvis på Wilhelm Reichs forskning är väl beprövad.

Pris: En behandling, 120 min. Grundpris 2000kr.

3 ggr: 5500 kr

5 ggr: 8000kr.Rabatt och avbetalning möjligt. Ibland har jag erbjudanden. Ta kontakt med mig för individuella överenskommelser. 


OBS! Frigörande andning i grupp. Jag och min partner Mette håller workshops i frigörande andning som vi kallar för Conscious Breath Work. All info, datum och bokning sker via vår sida på Facebook; 
https://www.facebook.com/tantrisktmedvetetrelaterande

Dearmorering

Dearmorering är en metod som syftar till att släppa på blockeringar eller spänningar som vi bygger på oss hela tiden och om vi inte lärt oss att få utlopp för dem fastnar de på olika ställen i kroppen. Man kan kalla det för oavslutade händelser i vår historia som aldrig fick processas klart när de skedde utan blev i stället undantryckta eller förminskade och blev då kvar i kroppen. Det kan exempelvis handla om känslor som ilska, skam, rädsla, lust eller sorg. I dearmorering använder man tryckpunkter, andning och närvaro för att lösa upp blockeringar. 

Kroppsdearmorering kan vara en bra metod om du känner att det är något i ditt liv som på något sätt har fastnat. Ofta kan det yttra sig i en ren fysisk upplevelse eller besvär som stelhet i kroppen eller värk som inte beror på uppenbara skador utan byggts upp över tid. Många upplever att de inte har kontakt med delar eller hela sin kropp eller ingen kontakt med en eller flera känslor. Kroppen kan kännas avstängd, okänslig och stel. Det kan också vara så att du vill jobba med ett tydligt trauma eller blockering. 

 Dearmorering kommer från engelskans de-armouring som betyder ungefär att ”ta bort pansar”. Pansar eller skydd kan sitta var som helst i kroppen och var man jobbar är unikt för varje person. Sen finns det triggerpunkter som sitter utefter de energimeridianer som finns i kroppen som du kanske hört talas om från akupunktur. Det jag som behandlare gör är att skapa ett tryggt space för dig som klient så att du kan slappna av tillräckligt för att våga känna på det som finns fastlåst i kroppen när jag trycker på olika punkter. Det går till så att när jag hittar en blockering trycker jag på den punkten och du som klient andas in i upplevelsen du får. Smärtan kan då trigga känslan som finns i blockeringen från känslominnet som inte fick utrymme att processas klart. Sessionen är ett tydligt samskapande där du som klient behöver vara totalt närvarande med var beröringen sker och hur det känns och vara med och styra så att beröringen blir precis där det behövs som mest. Det är något helt annat än vanlig massage. Det bygger på kontakt med smärta men det är inte bara smärtsamt utan kan också vara känslor av förlösande, lättnad, energi, lust och kraft. 

Pris: En behandling, 120 min. Grundpris 2000kr.

3 ggr: 5500 kr

5 ggr: 8000kr.Avbetalning och individuella överenskommelser möjligt. Kontakta mig för mer info. på peter@feelforce.se eller 0708924708. 

Hitta lugnet i dig själv och din kropp
Tantramassage är ett tillfälle för dig att bara ta emot och uppleva
Låt det som finns under ytan komma fram

Behandlingarna sker i en trygg och vacker miljö